Du lịch Phan Thiết (10/08 – 12/08/2018)

Như thông lệ hàng năm, Công ty B & J Việt Đức tổ chức kỳ nghỉ mát cho cán bộ nhân viên của Công ty. Mục đích của chuyến đi này, thể hiện sự tri ân của công ty đến toàn thể nhân viên đã đóng góp 1 năm làm việc thật hiệu quả cho […]

Như thông lệ hàng năm, Công ty B & J Việt Đức tổ chức kỳ nghỉ mát cho cán bộ nhân viên của Công ty. Mục đích của chuyến đi này, thể hiện sự tri ân của công ty đến toàn thể nhân viên đã đóng góp 1 năm làm việc thật hiệu quả cho công ty, bên cạnh đó cũng giúp gắng kết và thắt chặt tình cảm giữa các nhân viên trong công ty với nhau.

Một số hình ảnh trong chuyển đi Phan Thiết vừa qua: