Tuyển dụng

Trở thành thành viên dưới mái nhà B & J, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập thỏa đáng với chính sách đãi ngộ nhân tài, các chươnng trình huấn luyện – đào tạo hiệu quả, được tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mà bạn còn được sống trong một môi trường có truyền thống văn hóa nhân văn rất B & J.