Xây dựng

Công ty TNHH MTV B & J Việt Đức triển khai thực hiện toàn bộ quá trình của một dự án trong lĩnh vực xây dựng bao gồm thiết kế, thi công và hoàn thiện.

Dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, B & J Việt Đức mạnh dạn áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới vào công tác hoạch định nguồn lực, nhằm tối ưu hoá quy trình thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng.

 • Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
 • Tự vấn lựa chọn đơn vị thẩm tra thiết kế cở sở , thiết kế công nghệ dự án.
 • Tư vấn tuyển chọn thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình xây dựng.
 • Tư vấn lựa chọn đơn vị thiết kế xây dựng công trình.
 • Tư vấn lựa chọn đơn vị thẩm tra tổng mức đầu tư xay dựng , thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng.
 • Lập ,thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hò sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức xây dựng và giá xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dung, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng vốn đầu tư xây dựng công trình.
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Tư vấn Lựa chọn nhà thầu thí nghiệm chuyên ngành, Nhà thầu kiểm tra chất lượng vật liệu, nhà thầu lắp đặt thiết bị, nhà thầu kiểm định chất lượng bộ phần công trình,,Nhà thầu tư vấn quan trắc và giám sát mội trường.